Запрошуємо до публікації матеріалів у колективній монографії «Управління інноваційним розвитком господарюючих суб’єктів»

Тематичні напрями:

1. Теоретичні основи формування та ефективного використання інноваційного потенціалу господарюючих суб’єктів.
2. Організаційно-економічні механізми управління інноваційним розвитком господарюючих суб’єктів.
3. Кредитно-фінансові та інвестиційні інструменти стимулювання інноваційного розвитку господарюючих суб’єктів.
4. Техніко-технологічні резерви інноваційного розвитку господарюючих суб’єктів.
5. Інтелектуальний і кадровий потенціал інноваційного розвитку господарюючих суб’єктів.
6. Забезпечення конкурентоспроможності результатів інноваційної діяльності господарюючих суб’єктів
7. Практичні аспекти управління інноваційним розвитком в різних секторах економіки
8. Законодавче регулювання інноваційного розвитку господарюючих суб’єктів і його вдосконалення
9. Досвід країн Європейського Союзу в управлінні інноваційним розвитком господарюючих суб’єктів.

Вимоги до оформлення:

Статті публікуються англійською мовою. Обсяг статті 10 повних сторінок.
Файл статті має бути набраний і повністю сформований в редакторі Microsoft Word, назва файлу має містити прізвище автора чи авторів і номер тематичного спрямування (наприклад, Ivanov_1_PL.doc).
Основний текст гарнітура – Times New Roman Cyr, кегль – 11, інтервал – 1,0, абзац – 0,5 см, формат – А5 (14,8 см х 21,0 см), поля: зліва – 2,0 см, вгорі – 1,7 см, внизу – 2,0 см, праворуч – 2,0 см.
У правому кутку сторінки – прізвище та ім’я автора (авторів), науковий ступінь і звання, назва навчального закладу (організації). У центрі сторінки великими літерами – назва роботи, у кінці – література (Гарвардський стиль). Рисунки і таблиці оформляються лише на книжкових аркушах. Інформація на альбомних аркушах не допускається.
Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно відправити на електронну адресу wssg_expert@poczta.pl для погодження терміну їх опублікування:
статтю або розділ до монографії (електронний варіант);
дані про автора на окремому аркуші: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, номер контактного телефону та e-mail, номер відділення Нової Пошти (для надсилання монографії).

Вартість 10 сторінок участі у монографії – 27 євро (оплачується в євро, злотих або в гривнях за курсом НБУ на дату оплати). Стаття може бути подана більшим обсягом. У разі перебільшення обсягу статті вартість кожної додаткової сторінки 2,7 євро. Реквізити на оплату направляються після отримання статті або розділу монографії. На одну статтю, незалежно від кількості співавторів, надсилається один примірник монографії. Є можливість для замовлення додаткового примірника монографії за окрему плату (уточнюйте при листуванні). За додаткову плату надаються послуги з перекладу на англійську мову.

Цикл колективних монографій публікується в Польщі по мірі надходження матеріалів. Монографії буде присвоєно польський ISBN, монографія рецензується польськими професорами та рекомендується до опублікування польським вищим навчальним закладом.
Можлива публікація одноосібної монографії за попередньою домовленістю.

Приклад оформлення статті або розділу у монографії

Bagiński Marek
PhD in Economics, Associate Professor,
Chair of Management,
WSSG, Przeworsk, Poland

METHODOLOGICAL TOOLS FOR ASSESSING SUPPLIERS OF TRADE ENTERPRISES

In order to implement effective economic activity trade enterprises interact with the different actors of the market, thus creating various organizational and economic ties. An important place in the course of this interaction is occupied by suppliers of commodity resources, which form the organizational and economic links with trade enterprises to ensure efficient procurement process.
……………………………………………………………………………………………………………..

References
1. Chan, F. T. S. (2003). Interactive selection model for supplier selection process: An analytical hierarchy process approach. International Journal Production Research. Vol. 41, Issue 15, pp. 3549-3579.
2. Chan, F. T. S., Chan, H. K. (2004). Development of the supplier selection model: A case study in the advanced technology industry, Journal of Engineering Manufacture, Vol. 218, Issue 12, pp. 1807-1824.

У разі виникнення будь-яких питань щодо друку, оплати, розсилки чи участі у колективній монографії слід телефонувати +38-095-005-01-02, +48-888-629-736 , e-mail: info@wssgprzeworsk.com.ua. Контактна особа – д.е.н., професор Брітченко Ігор Геннадійович.